Værdier i NABO

Værdier i NABO

Vi arbejder ud fra en overbevisning om, at mennesker er aktive, nysgerrige og sociale. NABO Center er et aktivitets- og samværstilbud, der inviterer til meningsfulde fællesskaber, som bidrager til den enkeltes livskvalitet.

Vi arbejder ud fra WeShelters værdi om, at alle mennesker er værdige, og vi søger at skabe et så optimalt miljø som muligt, hvor der er grobund for udvikling både i fællesskabet og på individplan.  

Vi arbejder ud fra en overbevisning om at mennesket er aktivt, nysgerrigt og socialt. Og vores vision er at vi vil være et aktivitets- og samværstilbud, der inviterer til meningsfulde fællesskaber, som bidrager til den enkeltes livskvalitet – i og udenfor N.A.B.O. center  

Medarbejderne er tværfagligt sammensat og alle har mange års erfaring i arbejdet med mennesker med psykisk sårbarhed. Medarbejderne er til for dig og til at støtte dig i at få en indholdsrig hverdag med meningsfulde fællesskaber.  

Vi arbejder ud fra recovery – tankegangen om at alle kan komme sig – helt eller delvist og vi ønsker, at understøtte alle processer der peger i den retning. Et recovery forløb er meget individuelt funderet og vi har derfor skabt et miljø, hvor man kan udfolde sig på så mange områder som muligt i samspil med andre.  

Vi prioriterer brugerinddragelsen højt og hele vores tilgang i arbejdet udspringer af dette. Som bruger bestemmer man selv, hvor lidt og meget man vil deltage i aktiviteter og praktiske funktioner og generelt hvor meget man ønsker at blive medinddraget i hverdagen.