Medarbejdere

Ingrid
Socialfaglig medarbejder - Master i billedkunst

Kristine
Socialfaglig medarbejder i Satellitten - Socialrådgiver

Morten
Socialfaglig medarbejder - Pædagog

Betina Sandberg
Daglig leder - Cand.soc

Jakob
Socialfaglig medarbejder - Pædagog

Louise
Socialfaglig medarbejder - Cand.mag

Sandra
Koordinator i Satellitten - Socialrådgiver