N.A.B.O. Satellitten

N.A.B.O. Satellitten

Et tilbud til unge og voksne med psykisk sårbarhed, der vil ud af ensomhed og videre til et fællesskab. Men har brug for en hjælpende hånd på vejen dertil.

  • I Satellitten er deltagerne aktive medspillere i at finde et socialt fællesskab, der matcher den enkelte.
  • I Satellitten tilrettelægger vi forløbet helt individuelt og kontakten kan foregå på mange måder.
  • I Satellitten tilbyder vi individuelle samtaler om fællesskaber og vejene dertil.
  • I Satellitten kan vi følge den enkeltes proces og skridtene ud af ensomhed ét for ét.